Факультет деканы

Узаков Торебек Джумабаевич
E-mail: t_uzaqov@karsu.uz;
Телефон: (+99861) 226-12-26

Жаслар менен бирге ислесиў бойынша декан орын басары

Нурниязов Сапарбай Қурбаниязович

E-mail: n.saparbay@mail.ru
Телефон: +998913071769

Оқыў ислери бойынша декан орынбасары

Пурханатдинов Аман Пурханатдинович

E-mail: aman.pp@mail.ru
Телефон: +998913751221

Илимий ислер бойынша декан орынбасары

Бекимбетов Руслан Турсинбаевич

E-mail: r.bekimbetov@mail.ru
Телефон: +998973540816

Оқыў ислери бойынша декан орынбасары

Сейтимбетов Аллаяр Минсизбай улы

E-mail: allayar_s_91@mail.ru

Телефон: +998905921011

Ҳаял-қызлар басланғыш шөлкеми жетекшиси

Пахратдинова Рита Өтеулиевна

E-mail: rita-paxratdinova@mail.ru
Телефон: +998906547227