Ѳзбекстан  Республикасы  Президентиниң  2017-жыл  27-июльдағы  «Жоқары  мағлыўматлы  қәнийгелер  таярлаўдың  сапасын  арттырыўда  экономика  салалары  менен  тармақларының  қатнасын  буннан  былай да  кеңейтиў  иләжлары  ҳаққында»ғы  ПҚ-3151  ҳәм де 2018-жыл  7-май  күнги «Экономика  тараўлары  ҳәм  тармақларына  инновацияларды  енгизиў  механизмлерин  жетилистириў  бойынша  иләжлар  ҳаққында»ғы  ПҚ-3698-санлы  қарарларында  белгиленген  ўазыйпалардың  орынланыўын  тәмийнлеў  мақсетинде  Қурылыс  факультети  питкериўшилери менен     илим  ҳәм  ѳндирис  интеграциясын  тәмийнлеў  мақсетинде ушырасыў болып  ѳтти.

Ушырасыўды  Қурылыс  факультети  деканы  т.и.к  Т.Узақов  ашты  ҳәм  алып  барды.

Ушырасыўда  Қарақалпақстан  Республикасы  «Жер  мүлик кадастры  мәмлекетлик  кәрханасы»  Нѳкис  қаласы   филиалы  бас  инженери   Адил  Еренов,  «Нукус  Горландшафт»  жойбарлаў  мекемеси  баслығы  Сейтмурат  Сайпназаров, «Гербиш  ѳндирис» ЖШЖ баслығы С.Есбергенов, «Пухара  жойбар»  жойбарлаў  мекемеси  инженери  Ықлас  Кайповлар қатнасты.

Сондай-ақ  ушырасыўға  факультеттиң  питкериўши  студент  жаслары  ҳәм  профессор-оқытыўшылары  қатнасты.

Ушырасыўда  «Илим,мағрипат ҳәм санлы экономика»  мәмлекетлик  бағдарламасының   тийкарғы  мәниси  ҳәм  әҳмийети  ҳаққында  түсиниклер  берип  ѳтилди.

Сораў-жуўап  ҳәм  пикир  усыныслар  менен  дебатқа  айланған  бул ушырасыў  қатнасыўшыларда  үлкен тәсир қалдырды.

 

Қурылыс  факультети

Кураторлар Кеңеси баслығы:                       М.Ешмуратов

 

4-курс  студенти:                                            Ы.Ниязымбетов