Улыўма инсанийлық ҳәм миллий қәдриятларға тийкарланған, ўатанпәрўарлық ҳәм адамгершилик идеяларын өзинде жәмлеген, кәмил инсанды қәлиплестириўге хызмет етиўши илажларды әмелге асырыў, моральлық сананы жетилистириў, миллий ҳәм улыўма  инсанийлық қәдриятлар тийкарында, әдеп-икрамлылық шеңберинде ҳәрекетлерди муўапықластырыў, әдеп-икрамлылық мүнәсибетлерди тәртипке салыў, сондай-ақ   тәлим-тәрбия  процеси   нәтийжелилигин тәмийинлеўде халықтың бай руўхый мийрасы, интеллектуал потенциалы ҳәм улыўма инсанийлық  қәдриятларынан кең пайдаланыў  мақсетинде  факультет  жасларының  пикир-усыныслары  тийкарында  “ПРЕСС  КЛУБ” шөлкемлестирилди.

“ПРЕСС  КЛУБ”тың  дәслепки  иләжы  жыл  басы, пәсиллер  сулыўы  болған әжайып  бәҳәр  айында  болып  өтти. Бул  иләжда  факультет  профессор – оқытыўшылары  ҳәмде  белсенди  студент  жаслар  қатнасты.  Иләжда  зийрек  студент  жаслар менен  ислесиў барысындағы  жумысларды  жетилистириў, олардың  интеллектуал  қәбилетин  асырыў, сөйлеў  ҳәм  кийиниў  мәдениятын  арттырыў  мәселелеринде  тийисли  шешимлер  қабыл  етилди.

Сондай-ақ  иләж  даўамында  оқыўда  ҳәм  жәмийетлик  жумысларда  билими  ҳәм  әдеби  менен  өрнек  болған  бир  қатар  зийрек,  белсенди студент  қызларға  “Бәҳәр маликасы”  номинациясы  бойынша  ҳурмет  жарлықлары  инәм  етилди.

“ПРЕСС  КЛУБ”  белгиленген  режеге  муўапық  жумысларын  даўам  ете  береди. Бәршеңизди  өз  пикир  ҳәм  усынысларыңыз  бенен  қатнасыўға  шақырып  қаламыз.

 

Имаратлар  ҳәм  иншаатлар қурылысы 

бакалавр бағдары 3-курс студенти:   А.Амирқулов